Branş Derslerimiz

Branş

MÜZİK

Çocuklar için öğrenmenin en kolay yöntemi şarkılardır. Erken yaşta etkin bir müzik eğitimi alan bireyler üzerinde yapılan çok sayıda bilimsel çalışmanın olumlu etkileri bilinen bir gerçektir. Bu felsefeden yola çıkarak eğlenerek öğrenmeyi Müzik dersimizin temek hedefi olarak belirledik.

YASEMİN SINIFI

Müzik eğitimimizde “Orf Schulwerk yaklaşımı benimsenmektedir. Kazanımlarımız arasında müziği oyunlar ile sevdirmek, ritim duygularını geliştirmek ve birlikte şarkı söyleyebilme becerilerini Leylak sınıfında verilecek “Nota eğitimi ve Müzik dili” için onları hazır hale getirmek.

LEYLAK SINIFI

Müzik eğitimimizde “Temel müzik yazı ve öğelerini öğrenmeleri temel hedefimiz. Bu alanda yeteneği ve ilgisi fark edilen çocuklar hakkında yönlendirici geri bildirimler vermek.

Branş

İNGİLİZCE

İngilizce derslerim, eğlenerek öğrenme prensibini esas alarak, çocuklarımızın günlük hayatta ve doğal çevrede gördüklerini öğrenmelerinin yanı sıra, temel kendini ifade etme ve anlama üzerine inşa edilmiştir. Farklı pek çok materyal ve yöntem eşliğinde (kukla, puzzle, boyama, ilgili konuya dair görseller, oyuncaklar, videolar, şarkılar, yarışmalar, kostüm ve drama uygulamaları gibi) yıllık oluşturduğum müfredat doğrultusunda ilerleyerek, hem çok eğlenip hem İngilizceyi çok sevip hem de öğreniyoruz.:)

Branş

SİFİGU BİLİM ATÖLYELERİ

Çocuklarımızın; merakını yeşerttiği, soru sormaktan ve tartışmaktan çekinmediği, dokunmaktan ve kurcalamaktan korkmadığı, yenme ve yenilme yerine süreçten keyif alarak deneysel çalışmalar yaptıkları, eğlenerek öğrendikleri bir dünya Sifigu Bilim Atölyeleri.

Atölye çalışmalarının çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerine birçok olumlu etkisi vardır. Grup çalışması halinde yürütülen atölye çalışmaları ile çocuklar farklı düşüncelere/duygulara saygı duymayı öğrenir, farklı bakış açılarını keşfederek empati becerilerini geliştirirler. Atölye çalışması ile çocuklar grup içinde iş bölümünü, paylaşmayı ve uzlaşmayı öğrenirler. 

Hem Leylak hem de Yasemin sınıflarımız da onların yaşlarına uygun ve günlük hayatta bolca denk gelebileceği deneyleri birlikte yapacağız. Bu deneyler ile çevresindeki olaylara farklı ve bilimsel bakabilmesini sağlamak amacındayız.

Branş

SİFİGU ERKEN YAŞ KODLAMA ATÖLYELERİ

Teknolojiyi (ki genelde onlar için teknoloji tablet veya telefon) aslında bir üretme aracı olarak kullanabileceğinin farkına vardığı bir atölye Sifigu Kodlama Atölyesi. Çocukların doğru kodlara (sonuca) ulaşırken hatalar yapabileceğini bunu tekrardan farklı şeyler deneyerek ve farklı düşünerek düzeltebileceğini öğrendiği bir atölye Sifigu Kodlama Atölyesi. Eğer yaptığı kodlama çalışmıyorsa (yüzmesi gereken balık hep yerinde duruyorsa) bunun kendisinden kaynaklandığını ve yine kendisi düzeltebileceğinin farkına vardığı bir atölye Sifigu Kodlama Atölyesi. Hepsinden önemlisi teknolojinin gittiği noktada onu sadece video izlemek veya oyun oynamaktan farklı bir materyal olarak görebildiği bir atölye Sifigu Kodlama Atölyesi.

Dönemlik bilim etkinliklerimize ve önemli gün ve haftalara dikkat ederek tasarladığımız bu atölyemizde çocuklarımız onların yaş seviyesine uygun sistemlerle bazen bir sokak köpeğinin yaşadığı durumu simule ederek kendi sesiyle canlandırmakta, bazen uzaya bir roket göndermekte, bazen havada gözle göremediğimiz molekülleri görünür olarak tasarlamakta, bazen mikro organizmaları görseydik sizce nasıl olurlardı üzerine çizim yaparak ona hareket vermekte…..

Branş

AKIL & ZEKA OYUNLARI

Zeka ; algılama, öğrenme, problem çözme, bağlantı kurabilme, mantık yürütme, soyut düşünme, uyum sağlama, iletişim kurabilme, yaratıcılık – üretkenlik, hafıza becerilerinin tamamını içerir ve bu becerileri hızlı bir şekilde ortaya koyabilmeyi gerektirir.
Akıl Oyunları dersinde kuralları olan kutu oyunları yardımıyla çocuklarımızın ;

 • Analitik (problem çözme, sıralı/ardışık düşünme)
 • Uzamsal (görsel algı, 3 boyutlu düşünme)
 • Eleştirel (mantıksal çıkarım, yorum yapma)
 • Yaratıcı (hayal gücü, üretkenlik)
 • Birden fazla çözüm bulma (seçenek belirleme, analiz etme)
 • Stratejik düşünme (planlama) bilişsel becerilerini geliştirmenin yanı sıra, duygusal ve sosyal öğrenme becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz.

Başlıca duygusal ve sosyal öğrenme becerileri :

 • Kişisel farkındalık (güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmak)
 • Özdenetim (duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmek)
 • Sosyal farkındalık (empati kurabilmek, başkalarına karşı anlayışlı olmak)
 • İletişim becerileri (olumlu ilişkiler kurabilmek, birlikte uyumlu çalışmak)
 • Sorumlu davranma (sorumlu davranışlar sergilemek) dır.

Toplumumuzda maalesef okul öncesi yaşlarda bile görünen ‘yapamam’ zihniyetini, ‘denerim’ ve ‘başarabilirim’ zihniyetine dönüştürmek için adımlar atıyoruz.

Sizler de aile olarak çocuklarınızla birlikte akıl / zeka oyunları oynamayı alışkanlık haline getirdiğinizde ‘KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME’ kavramına uygun bir davranış sergileyecek, başta dikkat olmak üzere tüm ailenin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine yatırım yapmış olacaksınız.

Branş

CİMNASTİK

Yasemin Sınıfı

CİMNASTİK ÖZGÜVEN, DİSİPLİN, ZEKA, KUVVET, ESNEKLİK ve ESTETİK KAZANDIRAN DİĞER SPORLARIN TEMELİNİ OLUŞTURAN BİR BRANŞTIR. Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan olimpik bir branştır. Erken yaşta alınan cimnastik temel eğitimi, çocukların diğer tüm spor branşları için de altyapı oluşturulmasına katkı sağlar.

Leylak Sınıfı

Estetik bir vücut görünümü kazandıran cimnastik kasların dengeli bir şekilde dağılımını sağlar, sağlıklı bedensel gelişim yaşanmasını mümkün hale getirir ve boy-kilo dengesi kazandırır. Esneklik, sürat, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerini geliştirir.

Sohbet Başlat
1
Scan the code
Merhaba
Bizimle whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.