2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programlarımız

 

 • AKIL / ZEKA OYUNLARI :  Zeka ; algılama, öğrenme, problem çözme, bağlantı kurabilme, mantık yürütme, soyut düşünme,uyum sağlama, iletişim kurabilme, yaratıcılık – üretkenlik, hafıza becerilerinin tamamını içerir ve bu becerileri hızlı bir şekilde ortaya koyabilmeyi gerektirir.Akıl Oyunları dersinde kuralları olan kutu oyunları yardımıyla çocuklarımızın ;* Analitik (problem çözme, sıralı/ardışık düşünme)* Uzamsal (görsel algı, 3 boyutlu düşünme)* Eleştirel (mantıksal çıkarım, yorum yapma)* Yaratıcı (hayal gücü, üretkenlik)* Birden fazla çözüm bulma (seçenek belirleme, analiz etme)* Stratejik düşünme (planlama) üst düzey becerilerini geliştirmenin yanı sıra,duygusal  ve sosyal öğrenme becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Başlıca duygusal ve sosyal öğrenme becerileri :* Kişisel farkındalık (güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmak)* Özdenetim (duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmek)* Sosyal farkındalık (empati kurabilmek, başkalarına karşı anlayışlı olmak)* İletişim becerileri (olumlu ilişkiler kurabilmek, birlikte uyumlu çalışmak)* Sorumlu davranma (sorumlu davranışlar sergilemek) dır.Toplumumuzda maalesef okul öncesi yaşlarda  bile görünen ‘yapamam’ zihniyetini, ‘denerim’ ve ‘başarabilirim’ zihniyetine dönüştürmek için adımlar atıyoruz.Sizler de aile olarak çocuklarınızla birlikte akıl / zeka oyunları oynamayı alışkanlık haline getirdiğinizde  ‘KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME’ kavramına uygun bir davranış sergileyecek, başta dikkat olmak üzere tüm ailenin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine yatırım yapmış olacaksınız.

 

 

 • SİFİGU DERSİMİZ:Sifigu Üreten Çocuklar Atölyesi, 4yaş ve üzeri çocuklar için yaş gruplarına özel hazırlanmış yarıştan uzak, yaparak yaşayarak öğrenme ve eğlenme temelleri üzerine kurulu çocukların merak, keşfetme ve araştırma yönlerini destekleyen, fikirlerini sunmalarına imkan veren bilim ve deney ağırlıklı etkinliklerden oluşmaktadır.Bu etkinlikler sonucunda çocuklarda gözlemlediğimiz kazanımlardan bazıları:
  1.Merak, keşfetme ve araştırma heyecanlarında artış
  2.Fikirlerini sunma ve kendilerini ifade etme yeteneklerinde gelişme
  3. ‎Çevresinde olan doğa olaylarının bilimsel yönlerinin farkına varma
  4.Akademik hayatlarında başarılı olmalarını ve keyif almalarını sağlayacak deneysel çalışmalar ile deneyimlerinde ve bilgilerinde artış
  5.Geleceğimizin olmazsa olmazlarından kodlama hakkında yaşıtlarının önünde bir hazır bulunuşluk
  6.Grup çalışmasının öneminin farkına varma
  7.Eğlenerek öğrenmenin ve yeteneklerini keşfederek beceriye dönüştürmenin önemini anlama

https://www.facebook.com/sifigumarmaris

 

 • JİMNASTİK DERSİMİZ:Jimnastik sporu, spor dalları için bir altyapı görevi gören bir spordur. Doğru bir program uygulanarak, çocuklarda koordinasyon, esneklik, çabukluk ve kuvvet gibi fiziksel özelliklerinin gelişmesini sağlar. Ayrıca fiziksel uyumun sağlanması için de ideal bir spordur. Bunlarla beraber;
  • Duruş bozukluklarının giderilmesi konusunda yardımcı olur
  • Denge sorunu ortaya çıkan çocuklar için olumlu gelişmeler sağlar
  • Çocukların daha sosyal olmasını sağlar. Ayrıca daha dışa dönük olması konusunda da imkân tanır.
  • Çocukların, yaşıtlarına oranda daha girişken ve aktif olmasına etki eder
  • Hiperaktif çocukların daha sakin davranmasını sağlar
  • Sporun genel olarak kattığı sorumluluk bilincini aşılar
  • Farklı alanlarda da başarı göstermesine yardımcı olur
  • Vücutlarını daha etkin ve dengeli kullanmasını sağlar

 

 • İŞARET DİLİ:İşaret dilleri, işitme engelli bireylerin kullandığı diller olup tıpkı konuşulan diller gibi doğal dillerdir. İşaret dili evrensel değildir ve her işitme engelli toplumunun kendine ait bir işaret dili vardır. Örneğin, Türkiye’ de Türk İşaret Dili kullanılmaktadır. Konuşma dilleri aynı olan toplumların işaret dilleri farklı olabilir.