2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programlarımız

 • AKIL / ZEKA OYUNLARI :  Zeka ; algılama, öğrenme, problem çözme, bağlantı kurabilme, mantık yürütme, soyut düşünme,uyum sağlama, iletişim kurabilme, yaratıcılık – üretkenlik, hafıza becerilerinin tamamını içerir ve bu becerileri hızlı bir şekilde ortaya koyabilmeyi gerektirir.Akıl Oyunları dersinde kuralları olan kutu oyunları yardımıyla çocuklarımızın ;* Analitik (problem çözme, sıralı/ardışık düşünme)* Uzamsal (görsel algı, 3 boyutlu düşünme)* Eleştirel (mantıksal çıkarım, yorum yapma)* Yaratıcı (hayal gücü, üretkenlik)* Birden fazla çözüm bulma (seçenek belirleme, analiz etme)* Stratejik düşünme (planlama) üst düzey becerilerini geliştirmenin yanı sıra,duygusal  ve sosyal öğrenme becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Başlıca duygusal ve sosyal öğrenme becerileri :* Kişisel farkındalık (güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmak)* Özdenetim (duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmek)* Sosyal farkındalık (empati kurabilmek, başkalarına karşı anlayışlı olmak)* İletişim becerileri (olumlu ilişkiler kurabilmek, birlikte uyumlu çalışmak)

  * Sorumlu davranma (sorumlu davranışlar sergilemek) dır.

  Toplumumuzda maalesef okul öncesi yaşlarda  bile görünen ‘yapamam’ zihniyetini, ‘denerim’ ve ‘başarabilirim’ zihniyetine dönüştürmek için adımlar atıyoruz.

  Sizler de aile olarak çocuklarınızla birlikte akıl / zeka oyunları oynamayı alışkanlık haline getirdiğinizde  ‘KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME’ kavramına uygun bir davranış sergileyecek, başta dikkat olmak üzere tüm ailenin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine yatırım yapmış olacaksınız.

  https://www.facebook.com/ Marmaris Akıl Oyunları

  https://www.instagram.com/marmarisakiloyunlari             

 •  MÜZİK DERSİMİZ:Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğa müziği tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik bir eğitimdir.Çeşitli ritimsel ve müzikli oyunlarla gerçekleşen eğitimin devamında, öğretmenin öğrenciyi yeterli görmesi durumunda piyanoya da geçiş yapılabilir.Dersler öğrencinin ufak yaşlarda dikkatini uzun süreli bir konuya verememesi sebebiyle müzikten uzaklaştırmamak, müzikten sıkmamak amacıyla 30 dakika sürmektedir. Okul öncesi müzik eğitiminde, Küçük yaşlarda orf aletleri çok uygundur.daha sonra da melodika – klavye gibi aletler daha uygundur. çoçuğun duyma ve kavrama yeteneğini artırır.Okul öncesi müzik eğitimi sayesinde, her hangi bir müzik aletine geçecek olan öğrenci okul öncesi müzik eğitimi almayan birine göre çok daha hızlı ilerleme kaydedecek ve çok daha başarılı olacaktır.Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun  ilerde okuldaki başarısını  artırır. Çocuğu  Okula ve Eğitime hazırlar.OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNİN FAYDALARI:–  Bedensel ve Psiko-Motor Gelişimine– Duygusal ve Sosyal Gelişimine– Zeka ve IQ seviyesi Gelişimine– Metamatik algısı Gelişimine– Analitik düşünme Gelişimine– Okuma algısı Gelişimine– Duyu ve farketme Gelişimine
 • – Konsantrasyon Gelişimine ve daha bir çok konuda gelişimine etkisi olmaktadır.Müzik okul öncesinde neden gereklidir diye düşüncelerin birçok cevabı vardır.Öncelikli amaç erken yaşlarda müzikle bağlantısı olup ilerde ünlü bir müzisyen olması değildir. Amaç çocuğun beden ve zihin gelişiminin en üst düzeyde sağlanmasıdır.Çünkü müzikle beden ve zihin gelişiminin hızlı şekilde geliştiği görülmektedir.Müzik dil gelişiminin yanı sıra, sosyal gelişim, zihin gelişimi, kişilik gelişimi ve duygusal gelişime büyük oranda katkıda bulunur.Çocukların müzik eğitimi alması gelecekte ki yaşamlarına büyük katkı sağlayacaktır. Bu eğitim eğlenceli olduğu için çocukların zoraki bir şeyler yapmasına göre daha avantajlı ve güzel bir hal almaktadır. Çocuklar keyifli bir şekilde gelişimlerini hızlandıracaktır.Çocuklar öğrenmekte zorluk çektikleri birçok alanda müzik ile beraber daha kolay bir öğrenme gerçekleştirmektedir.Çocuklar yeni bir şey öğrendiklerinin farkına bile varmadan eğlenerek bir şeyler öğrenir. Örneğin diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak için müzikle neler yapılacağı söylenirse bu eğitimin çocuğa öğretilmesi daha kolaydır. Çocuklarda hiçbir başarı kaygısı ya da başarısızlık endişesi olmadan psikolojik olarak gayet rahat şekilde tüm bilgileri alabilir.Okuldan Önce Müzik Eğitimi Çocuğuma Neden Gereklidir?Müzikle çocuk kendini başarmış hissedecektir. Çocuklar müzik sayesinde yaratıcılık duygusu kazanır. Çocukların ileri ki hayatlarına büyük katkısı olacak bu etkinlikler ileri ki yaşamında daha sosyal ve kişilerle iletişimi sağlam bir hal alacaktır. Kişiliğini tamamlamış ve kendini gerçekleştirmiş bir birey haline gelmesini sağlayacaktır.Okul öncesi dönem bu eğitimin tam anlamıyla sonucunun alındığı bir süreçtir.Okul öncesinde müzikle eğitim verildiğinde, yeni durumlara uyum sağlayan, öğrenen ve öğrendiklerini yaşamına aktarabilen, yeni çözüm yolları bulabilen, düşünme becerilerini üst düzeye ulaştırmış olacaktır.

  Müzikle eğitimin öneminin kanıtlandığı birçok durumla karşılaşıldığında çocuklar için en önemli eğitim dalının müzikle olabileceği ortaya çıkmıştır. Müzik çocuklarınızın yaşam tazını en doğru şekilde etkilesin ve başarının yollarını açsın.

 

 • SİFİGU DERSİMİZ:Sifigu Üreten Çocuklar Atölyesi, 4yaş ve üzeri çocuklar için yaş gruplarına özel hazırlanmış yarıştan uzak, yaparak yaşayarak öğrenme ve eğlenme temelleri üzerine kurulu çocukların merak, keşfetme ve araştırma yönlerini destekleyen, fikirlerini sunmalarına imkan veren bilim ve deney ağırlıklı etkinliklerden oluşmaktadır.Bu etkinlikler sonucunda çocuklarda gözlemlediğimiz kazanımlardan bazıları:
  1.Merak, keşfetme ve araştırma heyecanlarında artış
  2. Fikirlerini sunma ve kendilerini ifade etme yeteneklerinde gelişme
  3. ‎Çevresinde olan doğa olaylarının bilimsel yönlerinin farkına varma
  4.Akademik hayatlarında başarılı olmalarını ve keyif almalarını sağlayacak deneysel çalışmalar ile deneyimlerinde ve bilgilerinde artış
  5.Geleceğimizin olmazsa olmazlarından kodlama hakkında yaşıtlarının önünde bir hazır bulunuşluk
  6.Grup çalışmasının öneminin farkına varma
  7.Eğlenerek öğrenmenin ve yeteneklerini keşfederek beceriye dönüştürmenin önemini anlama

https://www.facebook.com/sifigumarmaris