EĞİTİM PROGRAMLARI

İnsan hayatı boyunca edineceği davranışların %90’ını 1-6 yaş arasında kazanır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları son derece önem taşımaktadır. Ne yazık ki bu konuda ülkemiz emekleme dönemini geçirmekte ve katılım halen %10’lar seviyesinde bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitimin önemini bilen bir kurum olarak okulumuzda; öğrencilerimizi yaş düzeylerine uygun olarak  tüm gelişim alanlarında  desteleyen, bir sonraki eğitim basamağına hazırlayan, öğrencilerimizin  yaratıcı düşünme ve bağımsız hareket  edebilme  becerilerini geliştirebilmelerine imkan  tanıyan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu  programda  bilgi  kazandırmanın  yanında  öğrenciyi araştırmaya, incelemeye, denemeye yönlendirmek esas amaçtır.

Bu programın yanı sıra  okulumuzda program zenginleştirici aktiviteler olarak resim, müzik, beden eğitimi, drama, bale, satranç  ve bilgisayar dersleri yapılmaktadır. Program zenginleştirici  aktivitelerdeki amacımızda çocuklarımızın ilgi ve  yeteneklerini keşfederek onları  yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilmektir.