Özel Pinokyo  Anaokulu olarak okul misyon ve felsefemizi anlayacak, benimseyecek ve vizyonumuzu sahiplenecek kalifiye adaylar ile çalışmayı hedefliyoruz.

*  Mesleğini, çocukları gönülden seven, her bakımdan iyi insan yetiştirmeyi hedefleyen birey;

*  Araştıran-sorgulayan – ömür-boyu öğrenen, sorgulama ve araştırma yürütmede bağımsız, öğrencilerin doğal merakını geliştiren birey;

*  Bilgili – yerel ve küresel önemi olan kavramların, fikir ve sorunların bilincinde, derin bir bilgi birikimi ve anlayışın peşinde olan birey;

*  Düşünen – sorunları fark etmek veya çözmek amacıyla, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanan, mantığa ve ahlaka uygun kararlar veren birey;

* İletişim kuran – bilgileri ve düşünceleri çeşitli iletişim yollarıyla algılayan ve ifade eden, başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışabilen birey;

* İlkeli – doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet duyguları ile hareket eden, birey, toplum ve topluluklara saygılı, kendi davranışlarının ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen birey;

*  Duyarlı – insanların duyguları ve gereksinimleri konusunda hassas ve saygılı olan, kendini başkalarının yerine koyabilen, hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşıyan, başkalarının yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışan birey;

*  Riski göze alan – alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşan, yeni görev, fikir ve stratejileri keşfetmek için bağımsız bir ruha sahip olan birey;

*  Açık görüşlü – kendi kültür ve tarihlerini takdir eden, diğer birey ve toplumların değerlerine ve geleneklerine açık olan, farklı bakış açılarını bulmaya, değerlendirmeye ve tecrübelerini geliştirmeye istekli olan birey;

*  Dengeli – sağlık için zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilen birey;

*  Dönüşümlü düşünen – deneyimlerini dikkatle ele alan, öğrenimlerini kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilen birey.

Tüm pozisyonlar için, lütfen özgeçmişinizi ve başvuru mektubunuzu  info@pinokyo.org adresine gönderebilirsiniz…