22

33

55

66

88

99

1010

1111

1212

1313

1515

11

1414

5 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ    İlk çocukluk evresinin düğüm noktasını, aile ve çocuk için “altın yaş” olarak nitelendiren 5 yaş oluşturur. Daha bilgili ve olgun bir birey görünümünde olan 5 yaş çocuğu, çevresine karsı dostça bir yaklaşım içindedir. En belirgin özellikleri arasında, yeterli ve dengeli oluşu gelmektedir. 5 yaşındaki çocuk, yeteneklerinden en iyi biçimde

33

ilan

Değerli Veliler,

ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR 10 AĞUSTOS – 2 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK.

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim görecek 48-66 ay  yani  15/03/2010 – 14/09/2011 tarihleri arasında doğmuş olan öğrencilerin velileri  eğitim ve öğretim desteği için özel okullardan  e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
  • Bakanlık tarafından Okul Öncesi Öğrencileri için toplam 3 taksitte 2680TL eğitim kurumlarına ödeme yapacaktır. Ödeme hesaba geçince öğrenci carilerinden düşülecektir. Kalan bakiye veliler tarafından kuruma ödenecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri okul öncesi eğitim yapılan okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
  • Veliler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelleri ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

 

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrenci Velilerinin Yapacakları İşlemler:

  • Veliler Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  • Veliler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Veliler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

1